หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกเตรียมช่างแต่งผมบุรุษอำเภอจุนและดอกคำใต้ พร้อมกัน 2 รุ่น สร้างช่างคุณภาพ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
 พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกเตรียมช่างแต่งผมบุรุษอำเภอจุนและดอกคำใต้ พร้อมกัน 2 รุ่น สร้างช่างคุณภาพ
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 31/08/2563