หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาพันธ์ SME ฝึกสร้างภาพยนตร์สั้นด้วยสมาร์ทโฟนกระตุ้นยอดขายสินค้าออนไลน์ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาพันธ์ SME ฝึกสร้างภาพยนตร์สั้นด้วยสมาร์ทโฟนกระตุ้นยอดขายสินค้าออนไลน์ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200828112055275?fbclid=IwAR08i4YTqfPxbM0je58cz8zNUl21AfB3B7_gzDFGCcaduG5arfL7v6JXkkE


ว้นที่ข่าว : 29/08/2563