หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน นำบริการภาครัฐให้เข้าถึงประชาชน #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพิ่มผลิตภาพแรงงาน นำบริการภาครัฐให้เข้าถึงประชาชน
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 27/08/2563