หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 หน้า 5 : พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกเตรียมแรงงานใหม่สร้างผู้ประกอบอาหารไทยคุณภาพ รองรับเมืองสุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 หน้า 5 : พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกเตรียมแรงงานใหม่สร้างผู้ประกอบอาหารไทยคุณภาพ รองรับเมืองสุขภาพ


ว้นที่ข่าว : 27/08/2563