หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 :

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยนิวส์” วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 : หน้า 8 :
ยกระดับฝีมือพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ สาขา การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ (บน)

สังคมพะเยา :
ฝึกเตรียมแม่บ้านของโรงแรมตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA (ล่าง)

 

 


ว้นที่ข่าว : 27/08/2563