หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือม.พะเยาลุยฝึกการประกอบอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือม.พะเยาลุยฝึกการประกอบอาหารสุขภาพเพื่อผู้สูงอายุ
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 26/08/2563