หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบเครื่องมือช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 4 #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวฝึกอบรม

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบเครื่องมือช่าง 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า รุ่นที่ 4
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200804143357782

ว้นที่ข่าว : 05/08/2563