หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือโรงพยาบาลพะเยาราม ฝึกโลจิสติกส์ระบบบริหารคลังยา #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวฝึกอบรม

...
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือโรงพยาบาลพะเยาราม ฝึกโลจิสติกส์ระบบบริหารคลังยา                                             
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 21/07/2563