หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือไฟฟ้าภูมิภาคพะเยา ปั้น "หนึ่งตำบล หนึ่งช่างไฟฟ้า" รุ่นที่ 4 #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือไฟฟ้าภูมิภาคพะเยา ปั้น "หนึ่งตำบล หนึ่งช่างไฟฟ้า" รุ่นที่ 4
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 21/07/2563