หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาสู้โควิด-19 ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้า รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออัตราใหม่

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาสู้โควิด-19 ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้า รองรับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมืออัตราใหม่
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 15/04/2563