หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน - สิงหาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
...

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทำความสะอาดอาคารสถานที่ พนักงานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม และพนักงานรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เมษายน - สิงหาคม 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ตามเอกสารแนบด้วยนี้

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซด์ www.dsd.go.th/phayao หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-466003-4 ในวันเวลาราชการ


ว้นที่ข่าว : 11/03/2563
ไฟล์แนบ ::Download เอกสารแนบท้าย ดาวน์โหลด