หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือพะเยา : รายการวิทยุ “พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพบคุณ” ออกอากาศสดทุกวันศุกร์ (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563) เวลา 13.00-13.30 น

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

พัฒนาฝีมือพะเยา : รายการวิทยุ “พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพบคุณ” ออกอากาศสดทุกวันศุกร์ (วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563) เวลา 13.00-13.30 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (คลื่นความถี่ FM 95.25 MHz) และทางเฟสบุ๊คไลฟ์ของ สวท.พะเยา
https://www.facebook.com/Radiophayao/videos/915668412183478/?t=25


ว้นที่ข่าว : 10/01/2563