หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ประกาศรับสมัครคัดเลือกสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

สมัครร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2563 และประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 22 มกราคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวมาริสา มิทิน เบอร์โทร 054-466003-5 โทรศัพท์มือถือ 0931486427 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ว้นที่ข่าว : 10/01/2563