หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งรัดประเมินไลเซนส์ให้ช่างไฟฟ้าเมืองพะเยา #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เร่งรัดประเมินไลเซนส์ให้ช่างไฟฟ้าเมืองพะเยา 
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 24/12/2562