หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งผู้สูงอายุทำกระเป๋าอัตลักษณ์หมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถีหนองหล่ม #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวฝึกอบรม

...
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เสริมแกร่งผู้สูงอายุทำกระเป๋าอัตลักษณ์หมู่บ้านโอทอปนิวัตวิถีหนองหล่ม
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 23/12/2562