หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ทดสอบมาตรฐานช่างก่ออิฐฉาบปูน สร้างแรงงานคุณภาพ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
พัฒนาฝีมือพะเยาจับมือวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ทดสอบมาตรฐานช่างก่ออิฐฉาบปูน สร้างแรงงานคุณภาพ
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191203104445508

ว้นที่ข่าว : 03/12/2562