หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกต่อเรือเพื่อการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านชุมนุมโอทอปนวัตวิถีบ้านบ่อเบี้ย

ข่าวฝึกอบรม

...

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกต่อเรือเพื่อการท่องเที่ยวประมงพื้นบ้านชุมนุมโอทอปนวัตวิถีบ้านบ่อเบี้ย

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=191129145659

 


ว้นที่ข่าว : 03/12/2562