หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกผู้สูงอายุจักสานหวดและกระติบข้าวเหนียวภูมิปัญญาอีสานล้านนา ประยุกต์เป็นสินค้าหลักประจำชุมชน #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวฝึกอบรม

 พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกผู้สูงอายุจักสานหวดและกระติบข้าวเหนียวภูมิปัญญาอีสานล้านนา ประยุกต์เป็นสินค้าหลักประจำชุมชน

#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#http://thainews.prd.go.th/…/news/detail/TCATG191128115857091


ว้นที่ข่าว : 29/11/2562