หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยรัฐ” วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 หน้า 22 (ล่าง) : พัฒนาฝีมือ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พัฒนาฝีมือพะเยา : ข่าวหนังสือพิมพ์รายวัน “ไทยรัฐ” วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 หน้า 22 (ล่าง) : พัฒนาฝีมือ


ว้นที่ข่าว : 29/11/2562