หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ทดสอบมาตรฐานช่างจานดาวเทียม #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ทดสอบมาตรฐานช่างจานดาวเทียม
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ว้นที่ข่าว : 26/11/2562