หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยสร้างอาชีพช่างตัดผมชายให้ผู้สูงอายุ #NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

ข่าวฝึกอบรม

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ลุยสร้างอาชีพช่างตัดผมชายให้ผู้สูงอายุ 
#NNT สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์#

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191120144659674


ว้นที่ข่าว : 25/11/2562