หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
พัฒนาฝีมือพะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พัฒนาฝีมือพะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 1 จำนวน 16 คน และช่างโทรคมนาคม (ไมโครเวฟและการสื่อสารดาวเทียม) ระดับ 1 จำนวน 27 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการสอบมาตรฐานฯ ภาคความรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (E-testing) ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ของศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ต.บ้านต๋อม อ. เมือง จ. พะเยา และจัดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ต่อไป


ว้นที่ข่าว : 22/11/2562