หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาตรวจเยียมสถานประกอบกิจการสถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจเยี่ยมทั่วไป สถานประกอบกิจการที่ฝึกอบรมตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 โดยเข้าให้คำแนะนำบริษัท พะเยาใบทอง จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีพนักงานเข้าตามหลักเกณฑ์ยื่น พรบ. ในวันนี้ได้ให้คำแนะนำ 2 เรื่อง คือ 1.การยื่นหลักสูตรเพื่อรับรองและการฝึกอบรมพนักงานให้ทันภายในเดือนธันวาคม 2562 2.ให้ส่งพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาช่างไฟฟ้า และช่างเชื่อม เข้ารับการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และเข้ารับการประเมินเพื่อรับใบรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร และช่างเชื่อมในโอกาสต่อไป


ว้นที่ข่าว : 22/11/2562