หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาเปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขา ช่างอเนกประสงค์ ช่างตัดเย็บ และช่างก่อสร้างโรงเรือน ในพื้นที่อำเภอภูซาง 2 รุ่น จำนวน 86 คน วันที่ 29 ตุลาคม 2562 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด นายปริญญา สรรคพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ และนางสาวสุปรียา​ ปรังเขียว​ ผู้จัดการธนาคารออมสิน​ สาขาเชียงคำ​  ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดก้อน้อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง นอกจากนี้ ยังได้เปิดฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขาดังกล่าวให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอจุนที่ผ่านการฝึกสาขาช่างตัดผม ช่างตัดเย็บ และช่างอเนกประสงค์ พร้อมกันอีก 1 รุ่น จำนวน 47 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา


ว้นที่ข่าว : 01/11/2562