หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2

ข่าวฝึกอบรม

พัฒนาฝีมือพะเยาสร้างอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2
วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 สังกัดกรมทหารราบที่ 17 จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 69 นาย หลักสูตรอาชีพเสริม 30 ชั่วโมง ใน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 35 นาย และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 34 นาย อบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 9 - 16 ตุลาคม 2562 โดยมี พันเอก รัชตะ ท้าวคำลือ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 17 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา


ว้นที่ข่าว : 28/10/2562