หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
พัฒนาฝีมือพะเยาสริมทักษะ "ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ"พัฒนาฝีมือพะเยาสริมทักษะ "ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ"

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...
...

พัฒนาฝีมือพะเยาสริมทักษะ "ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ"

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายสุทธิวัฒน์ จำรัส ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม จัดการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรอาชีพเสริม สาขา “การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีภาคการเกษตรสู่เกษตรอัจฉริยะ” รุ่นที่ 2 จำนวน 18 ชั่วโมง ให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม จำนวน 20 คน ฝึกระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองหล่ม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลหนองหล่ม วัดไชยมงคล หมู่ที่ 7 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยมุ่งเน้นการสร้าง “แรงงานสูงอายุ 4.0” ที่สามารถใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเปิดปิดวาล์วน้ำไร้สายพลังงานต่ำผ่านอินเทอร์เน็ตที่ควบคุมระบบน้ำด้วยแอปพลิเคชั่นบนมือถือสมาร์ทโฟน


ว้นที่ข่าว : 19/08/2562