หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พะเยาแนะแนวอาชีพโครงการ “สร้างคนดีของสังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติด”

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบหมายนางสาวอังคนา รินแก้วงาม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดพะเยา โดยมีผู้เสพยาเสพติดที่เข้ารับการบัดฟื้นฟู จำนวน 68 คน โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย จิตใจผู้เสพยาเสพติดให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับทัศนคติเป็นคนดีของสังคมไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยทาง สนพ.พะเยา แนะแนวอาชีพ วิธีการประสานงานฝึกอบรม เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ต่อไปได้ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน จังหวัดพะยาที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ว้นที่ข่าว : 13/02/2561