หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.พะเยาฝึกงบพัฒนาจังหวัดยกระดับฝีมือ สาขาการทำเหล็กดัด

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการโครงการ พัฒนาศักยภาพแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม กิจกรรมพัฒนาทักษะแรงงานภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน สาขา การทำเหล็กดัด จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานไปสู่ Thailand 4.0 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 20 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 10, 11, 17, 18, 24 กุมภาพันธ์ 2561(เสาร์- อาทิตย์) เวลาฝึกอบรม 09.00 - 16.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


ว้นที่ข่าว : 10/02/2561