หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สพน.พะเยาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ “พัฒนาฝีมือแรงงานพบคุณ” สวท.พะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.พะเยา ได้ออกอากาศสดและเฟซบุ๊คไลฟ์รายการ “พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาพบคุณ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา (คลื่นความถี่ 95.25 เมกะเฮิรตซ์) ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 13.30 น. ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ “พัฒนาฝีมือแรงงานสู่พะเยาเมืองสุขภาพล้านนากรีน” มุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล โดยเน้นหลักสูตรจิตบริการ การให้บริการที่ประทับใจ การต้อนรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้สนพ.พะเยาได้จัดหลักสูตรนำร่องในการสร้างรีสอร์ทด้วยวัสดุต่างๆ อาทิเช่น การก่อสร้างบ้านด้วยโฟมและวัสดุทดแทน การสร้างบ้านดิน และการสร้างบ้านไม้ไผ่และเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ การพัฒนาฝีมือผู้ประกอบอาหารไทย เพื่อสร้างร้านอาหารที่สะอาด ปลอดภัย รสชาติดี การบริการการนวดไทยที่ได้มาตรฐาน ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตลอดจนประชาสัมพันธ์การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและการติดดาวให้กับผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 และในวันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี ถือเป็นวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทางการช่าง ณ สถานรึวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา


ว้นที่ข่าว : 10/02/2561