หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ด้วยระบบ E-testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...

สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภาคความรู้ด้วยระบบ E-testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.พะเยา เป็นประธานเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยการสอบมาตรฐานฯ ภาคความรู้ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ (E-testing) ด้วยการตรวจสอบผู้เข้ารับทดสอบด้วยบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมบันทึกภาพผู้เข้าทดสอบ และความสามารถในการสุ่มเปลี่ยนคำถาม – คำตอบ แสดงผลทดสอบได้ทันที เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่เข้ารับการทดสอบ โดยทดสอบฯ ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วิทยาลัยเทคนิคพะเยา จำนวน 34 คน มีผู้ผ่านการทดสอบ 34 คน และจัดให้มีการสอบภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาต่อไป


ว้นที่ข่าว : 09/02/2561