หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาประสานฝึกอาชีพให้ทหารก่อนปลดประจำการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.พะเยา นางสาวอังคณา รินแก้วงาม หน.ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการฝึกอาชีพให้ทหารก่อนปลดประจำการกับคณะผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช นำโดย พ.อ.จรัส ปัญญาดี รอง.ผบ.มทบ.34 เพื่อหารือแนวทางการจัดฝึกอาชีพตามความต้องการของทหารก่อนปลดประจำการ ทั้งผลัดหนึ่ง และผลัดสอง โดยมุ่งเน้นสาขาที่มีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เช่น ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างก่ออิฐฉาบปูน ช่างไม้ก่อสร้าง เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพประจำหรือประกอบธุรกิจรับเหมาส่วนตัวได้ ภายหลังปลดประจำการ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 สนพ.พะเยา ได้รับเป้าหมายการฝึกอบรม จำนวน 100 คน (5 รุ่น) ณ ค่ายขุนเจียงธรรมิกราช ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

ว้นที่ข่าว : 08/02/2561