หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.พะเยาร่วมประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น. นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.พะเยา นางนวลฤดี พิมุขกรพงศ์ หน.ฝ่ายประเมินความรู้ความสามารถ ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2560 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา โดยได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการส่งพนักงานเข้าฝึกยกระดับฝีมือด้านช่าง และได้เน้นกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ใน 4 สาขาอาชีพที่มีค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้แก่ ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน และนักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน โดยมีนายคมน์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงโม่หินจรัลรัตน์ ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561