หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พะเยาทดสอบมาตรฐานฝีมือสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผอ.สนพ.พะเยา จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ภาคความรู้ทดสอบผ่านระบบ E-testing ให้กับนักศึกษา ปวส ปีสุดท้าย สาขาช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง และวิทยาลัยเทคนิคพะเยา จำนวน 36 คน (ผ่านการทดสอบภาคทฤษฎี จำนวน 32 คน) และสอบผ่านภาคปฏิบัติ จำนวน 14 คน (สำหรับนักศึกษา ปวส จากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา ที่สอบผ่านภาคทฤษฎี จำนวน 18 คน จะดำเนินการทดสอบฯ ภาคปฎิบัติ ณ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคพะเยา) โดยทำการทดสอบ ณ สนพ.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

ว้นที่ข่าว : 06/02/2561