หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.พะเยาประชุมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา มอบหมายให้นายเสกสรรค์ ขาวสังข์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นประธานการประชุมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค/ความก้าวหน้า ในการจัดทำมาตรฐานดังกล่าว ที่ผ่านมา และแนวดำเนินการการพัฒนาต่อไป ซึ่งทาง สนพ.พะเยาร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่วีไอพีพะเยา พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตำแหน่ง ช่างสีรถยนต์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ วีไอพี พะเยา ระดับ 1 (Car Painter VIP Phayao Partnership Limited Level 1) ซึ่งได้เริ่มจัดทำตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 เป็นต้นมา


ว้นที่ข่าว : 06/02/2561