หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศพจ. พะเยาขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ด้วยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ อายุการใช้งานมานาน ไม่สามารถซ่อมได้ หมดความจำเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก จำนวน 68 รายการ ประกอบด้วยครุภัณฑ์เสื่อมสภาพและวัสดุคงสภาพเสื่อมสภาพ จำนวน 66 รายการ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน  2 รายการ 

ผู้สนใจขอรับรายละเอีียด ได้ที่งานพัสดุ งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เลขที่ 493 ม.6 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 มกราคา 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 054-466003-4 ต่อ 102 ในวันเวลาราชการ

 


ว้นที่ข่าว : 13/01/2559