หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ศพจ. พะเยาความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา (ศพจ.พะเยา) มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 รายการ 1.ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 2. ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาหญ้าและสวยหย่อม 3. ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 กันยายนต์ 2558 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น. ผู้สนใจขอรับรายละเอียดเอกสารสอบราคาจ้างเหมาบริการได้ที่งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 อาคารอำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ถึงวันที่ 25 กันยายน 2558 สอบถามรายละเอียดที่ 054-466003 - 4 ต่อ 101 


ว้นที่ข่าว : 17/09/2558