หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ 18 18 พฤศจิกายน 2563 20 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
2 การจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดออนไลน์ 18 15 ธันวาคม 2563 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
3 การโดรนเพื่อการเกษตร 18 21 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
4 การจักสานกระเป๋าด้วยวัสดุธรรมชาติ 30 8 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
5 การแปรรูปสมุนไพร 18 17 กุมภาพันธ์ 2564 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
6 การแปรรูปน้ำผึ้ง 18 24 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
7 การต่อเรือเหล็กเพื่อการท่องเที่ยว (ซ่อมเรือ) 30 22 มีนาคม 2564 26 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
8 กลยุทธ์การขายและการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบ 18 23 มีนาคม 2564 25 มีนาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
9 การทำบายศรี 18 5 เมษายน 2564 7 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
10 การร้อยมาลัยดอกไม้สด 18 6 เมษายน 2564 8 เมษายน 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
11 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 30 24 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
12 การประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 19 กรกฎาคม 2564 23 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 12 รายการ