หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 11 ธันวาคม 2562 12 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
2 ความรู้เบื้องต้นการประกอบธุรกิจ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 13 ธันวาคม 2562 14 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
3 การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 30 14 ธันวาคม 2562 28 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
4 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ 30 16 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
5 การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ 30 3 กุมภาพันธ์ 2563 7 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ