หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างเครื่องเรือนไม้ 1 11 9 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
2 พนักงานนวดไทย 1 9 1 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 20 2 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 14 20 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
5 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 17 10 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
6 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 13 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
7 ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 1 18 1 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
8 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 16 18 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
รายการที่ 1 - 8 จากทั้งหมด 8 รายการ