หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 12 3 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
2 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 0 4 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
3 ช่างบำรุงรักษารถยนต์ 1 0 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
4 พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) 1 0 1 กรกฎาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา สมัคร
รายการที่ 1 - 4 จากทั้งหมด 4 รายการ