ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก หลักสูตร ฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1/2562

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึก  หลักสูตร  ฝึกเตรียมเข้าทำงาน  รุ่นที่  1/2562