กระทรวงแรงงาน...ส่งความสุขปี 61 " 9 ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ"
 
กระทรวงแรงงาน...ส่งความสุขปี 61 " 9 ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ"

กระทรวงแรงงาน...ส่งความสุขปี  61  " 9  ชื่นบาน...แรงงานชื่นใจ"

1.ชื่นชอบ  ช่างแรงงาน
2.ชื่นชม  ช่างประชารัฐ
3.ชื่นมื่น  มีงานทำ
4.ชื่นบาน  บ้านประชารัฐ
5.ชื่นใจ  ค่าเลี้ยงดูบุตร
6.ชื่นตา  อาสาแรงงาน
7.ชื่นชีวา  ไร้โรคหน้าจอ
8.ชื่นสุข  เรียกรับสิทธิ
9.ชื่นจิต  สิทธิผู้ประกันตน
ไฟล์แนบ :: 49_Images_ของขวัญ 9 ชิ้น ของกระทรวงแรงงาน 2561_20122560123110_.jpg ดาวน์โหลด