น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
 
น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่และบุคคลากร  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย