ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
 
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตร เตรียมเข้าทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ประกาศรับสมัครฝึกอบรม  หลักสูตร  เตรียมเข้าทำงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30  ตุลาคม  2560  จำนวน  60  คน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่  0 7468 2164  

ไฟล์แนบ :: 49_Images_ป้ายประกาศรับสมัครฝึกเตรียมเข้าทำงาน_27092560165643_.jpg ดาวน์โหลด