ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
ขอเชิญชวนผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ขอเชิญผู้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร   เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  พร้อมเข้ารับการประเมินเพื่อรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ  

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคและศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด  ในส่วนของจังหวัดพัทลุง  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  255  หมู่ที่  9  ต.โตนดด้วน  อ.ควนขนุน  จ.พัทลุง  โทร.0 7468 2164