หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง pdf ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง 155 94 29/01/2562 ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง pdf ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 8) พร้อมคำชี้แจง 18 0 29/01/2562 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 excel แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 102 0 21/12/2561 21/12/2561 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 folder แผนพัฒนาฝีมือแรงงานปีงบประมาณ พ.ศ.2562 64 0 21/12/2561 ดาวน์โหลด
คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf คู่มือจัดทำแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 353 266 15/11/2560 15/11/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพัทลุง excel แบบฟอร์มผลการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากำลังคน ปีงบประมาณ 2560 258 192 29/08/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหญ้าส่วนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานดูแลรักษาสนามหญ้าสวนหย่อม และพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2561 369 246 24/08/2560 24/08/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 pdf ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 342 185 24/08/2560 24/08/2560 ดาวน์โหลด
เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน JPEG เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 324 256 29/05/2560 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพัทลุง excel แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพัทลุง 338 327 22/12/2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน JPEG แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 130 123 29/06/2559 29/06/2559 ดาวน์โหลด
ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน JPEG แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 129 121 29/06/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 18 รายการ