ข่าว หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 

หัวข้อข่าว
สนพ.พัทลุง ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เพื่อพิจารณามาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 31/03/2561
สนพ.พัทลุง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ E-Testting สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระ และพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ว้นที่ข่าว : 04/12/2560
สนพ.พัทลุง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ด้วยระบบ E-Testting สาขา พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์(ประมวลผลคำ) ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
ว้นที่ข่าว : 30/08/2560
สนพ.พัทลุง สานต่อนโยบายฯ บูรณาการร่วมเรือนจำกลางพัทลุง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 สาขาช่างก่ออิฐ
ว้นที่ข่าว : 25/08/2560
ปิดฉากแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค เยาวชนพัทลุง "สุดเจ๋ง" คว้า 3 ทอง 1 เงิน 1 ทองแดง
ว้นที่ข่าว : 24/07/2560
เปิดแล้วเวทีแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภูมิภาค
ว้นที่ข่าว : 24/07/2560
สนพ.พัทลุง รุกหน้าเปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่ช่างไฟฟ้าในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าประเมินรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 11/05/2560
สนพ.พัทลุง จัดประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ ในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 25/04/2560
สนพ.พัทลุง จัดกิจกรรม “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 2 มีนาคม 2560” ถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”
ว้นที่ข่าว : 03/03/2560
สนพ.พัทลุง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ด้วยระบบ e-testing เพื่อเตรียมความพร้อมยื่นรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 28/02/2560
สนพ.พัทลุง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อรองรับการขอประเมินการรับรองความรู้ความสามารถตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557
ว้นที่ข่าว : 10/01/2560
ศพจ.พัทลุง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 04/08/2559
ศพจ.พัทลุง เตรียมความพร้อมช่างไฟฟ้าเพื่อรองรับการขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ
ว้นที่ข่าว : 01/08/2559
ศพจ.พัทลุง เปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 22/06/2559
ศพจ.พัทลุง เร่งทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 เพื่อประกอบการขอ Licenses
ว้นที่ข่าว : 15/06/2559
นายอุทิพย์ อินทรเพชร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เข้าพบปะกลุ่มนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 05/03/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 2
ว้นที่ข่าว : 25/01/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 25/01/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา การบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 11/01/2559
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพัทลุง เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างก่ออิฐ
ว้นที่ข่าว : 11/01/2559
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 21 รายการ