ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การทำเครื่องแกง ระยะเวลาฝึก 30 ชม.
ว้นที่ข่าว : 24/12/2561
สนพ.พัทลุง ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 3 สาขาอาชีพ เพื่อให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 08/11/2561
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ร่วมกับ กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายอภัยบริรักษ์ จังหวัดพัทลุง ดำเนินการเปิดฝึกอบรมแก่ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 02/11/2561
สนพ.พัทลุง บูรณาการร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การวางระบบบัญชีและการวางแผนทางภาษีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
สนพ.พัทลุง ร่วมกับกองพันทหารช่างที่ 402 ค่ายอภัยบริรักษ์ ดำเนินการฝึกอบรม สาขา ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ
ว้นที่ข่าว : 04/04/2561
สนพ.พัทลุง บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพัทลุง ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า ในโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 04/12/2560
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรม สาขา การทำขนมไทย จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 30/11/2560
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรม สาขา ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 18 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 30/11/2560
สนพ.พัทลุง บูรณาการร่วมกับเรือนจำกลางพัทลุง ฝึกอบรมผู้ต้องขัง เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพหลังปลด
ว้นที่ข่าว : 25/08/2560
สนพ.พัทลุง “หนุน”เสริมรายได้ให้แก่กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพลงตำบลปันแต ฝึกอบรม หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง”
ว้นที่ข่าว : 22/08/2560
สนพ.พัทลุง จับมือ อบต.เขาชัยสน เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การบริการที่ประทับใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สนพ.พัทลุง ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยก (โฟล์คลิฟท์) ให้แรงงานสถานประกอบกิจการ เพื่อรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์และก่อสร้าง
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สนพ.พัทลุง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 5 สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร (30 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 21/08/2560
สนพ.พัทลุง ดำเนินการดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 สาขา ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (30 ชั่วโมง)
ว้นที่ข่าว : 18/08/2560
สนพ.พัทลุง ฝึกอบรม หลักสูตร การจัดการคลังสินค้า ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการในจังหวัดพัทลุง จำนวน 15 แห่ง
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
สนพ.พัทลุง เปิดฝึกอบรม หลักสูตร พนักงานดูแลห้องพัก ( 30 ชม.)
ว้นที่ข่าว : 31/07/2560
กพร. มองไกล ห่วงใยชาวใต้ ติดอาวุธด้านอาชีพ หลังน้ำลด
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
สนพ.พัทลุง ร่วมกับ ทต.ทะเลน้อย ฝึกอาชีพหลังน้ำลด
ว้นที่ข่าว : 13/07/2560
สนพ.พัทลุง รุดหน้าดำเนินการฝึกอาชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ประจำปี 2560 รุ่นที่1 สาขา ช่างปูกระเบื้อง ในพื้นที่อำเภอปากพะยูน ซึ่งเป็น 1 ใน 5 อำเภอติดทะเลสาบสงขลา
ว้นที่ข่าว : 29/06/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 73 รายการ