หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
รายละเอียด
วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
9 มิถุนายน 2561
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
10 มิถุนายน 2561