หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขา  ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1  ให้แก่ช่างไฟฟ้าอิสระ  จำนวน  20  คน  ระหว่างวันที่  16 - 17  ธ.ค. 2560  ณ  โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
16 ธันวาคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 ธันวาคม 2560