หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > สนพ.พัทลุง ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 40 ชม.
 
หัวข้อเรื่อง สนพ.พัทลุง ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ สาขา ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 40 ชม.
รายละเอียด

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง  ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  สาขา  ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร  ( 40  ชม.)  ให้แก่ผู้ต้องขัง  เรือนจำกลางพัทลุง  จำนวน  20  คน   ระหว่างวันที่  1 - 11  ธ.ค. 2560 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
1 ธันวาคม 2560
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
11 ธันวาคม 2560